Zorunlu trafik sigortasında zam oranları belli oldu 1 Şubat’tan itibaren geçerli olacak

Trafik sigortasında tavan primi 1 Şubat’tan itibaren yüzde 20 oranında artırılırken, aylık tavan artışları yüzde 1,5 olarak belirlendi.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Yoklama Kurumu (SEDDK), Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Finansal Sorumluluk Sigortasında Tarife Başvuru Formu Esasları Hakkında Yönetmelikte değişikliğe gitti.

Dünkü Devlete Ait Gazete’nin mükerrer sayısında yapılan değişiklikle birlikte, gerekli trafik sigortasında tavan prim 1 Şubat 2022’den itibaren yüzde 20 oranında artırıldı. bununla beraber tekrar aynı tarihte geçerli edinmek üzere aylık tavan artışların yüzde 1,5 olarak uygulanacağı kararı verildi.

Trafik sigorta poliçesinin iptali durumunda ise, sigorta şirketine tahakkuk eden primin 40 TL’den az olamayacağı, bu primin 32 TL’sinin acente komisyonu olarak tahakkuk ettirileceği hüküm altına alındı.

Keza, yönetmeliğe eklenen bir ilave madde ile SEDDK’nın araçların yakıt cinsine ve emisyon değerlerine kadar prim indirim ve artırım oranlarına ek olarak yüzde 10’a kadar indirim ya da artırım uygulamaları getirebileceği karara bağlandı.

Dünya gazetesinden Selçuk Altun’un haberine kadar; düzenlemenin sigorta şirketleri için ciddi zararlar yazılan trafik sigortası tarafında “kurtarıcı olduğu” değerlendiriliyor.

Sigorta şirketleri, maliyetlerin çok arttığını, devletin belirlediği fiyat çoğaltma oranının yetkisiz kaldığını ve prim artışının zaruri ışık halkası geldiğini dile getiriyordu.

Yorum yapın