Yargıtay’dan emsal karar: Memur eşe nafaka yok

Bir boşanma davasının temyiz müracaatını değerlendiren Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, devlet memuru eşe sefalet nafakası ödenmemesi yönünde karar verdi.

Yargıtay, emsal nitelikte bir karara imza attı. Kararda memur olan eşe yoksulluk nafakası bağlanmasına gerek olmadığı vurgulandı. Kararda şöyle denildi:

“Toplanan delillerden sanık-aleyhinde şikayetçi kadının öğretmen olduğu, sürekli ve yeterli gelirinin bulunduğu, boşanma sebebiyle yoksulluğa düşmeyeceği anlaşılmaktadır. Türk Uygar Kanunu’nun 175. maddesi koşulları oluşmamıştır. Sefalet nafakası isteminin reddi gerekirken yazılmış şekilde karar verilmesi doğru görülmemiş, bozmayı gerektirmiştir. Tarafların gerçekleşen sosyal ve hesaplı durumlarına, nafakanın niteliğine, günün idareli koşullarına göre 2010 doğumlu müşterek çocuk yararına takdir edilen iştirak nafakası çoktur. Mahkemece Türk Medeni Kanunu’nun 4. maddesindeki hakkaniyet ilkesi de dikkate alınarak daha uygun nafakaya hükmedilmesi gerekir.”

Yorum yapın