Yargıtay eve sürekli sarhoş olarak gelen kocanın kusurlu olduğuna hükmetti

Yargıtay, kumar bağımlısı ve eve sürekli ayyaş olarak gelen kocanın kusurlu olduğuna hükmetti. Yüksek duruşma; durmadan sarhoş olmak, kumar oynamak ve taşkınlık dışlamak nedenleriyle öteki benzeşen lehine manevi tazminat ödenmesi gerektiğine hükmetti.

Bir boşanma davasının temyiz müracaatını değerlendiren Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, emsal nitelikte bir karara imza attı. Kararda şu ifadelere yer verildi:

“Bölge adliye mahkemesince kabul edilen ve gerçekleşen sanık erkeğin alkol alarak sürekli ayyaş olduğu, taşkınlık çıkardığı, kumar oynadığı, evde aralıksız tartışma ve tartışmaların olduğu şeklindeki boşanmaya sebep olan tüm kusurlu davranışları bununla birlikte kadının kişilik haklarına hücum niteliğindedir. Öyleyse davacı bayan yararına Türk Uygar Kanunu’nun 174/2. maddesi koşulları oluşmuş olup tarafların hesaplı ve sosyal durumları, fiilin ağırlığı ve hakkaniyet kuralları gözetilerek şikayetçi bayan yararına yerinde miktarda manevi tazminata hükmedilmesi gerekirken yazılmış şekilde bu isteğin reddi doğru olmamış ve bozmayı gerektirmiştir. Kararın bozulmasına oy birliği ile hükmedilmiştir.”

Yorum yapın