Varlıklarını Türk lirasına dönüştüren kurumlara yönelik vergi istisnasının esasları belirlendi

Yabancı paraların ve altın hesaplarının Türk lirası (TL) mevduat ve katılma hesaplarına dönüştürülmesinden elde edilen kazançlara ilişkin istisnalara karşın yöntem ve esaslar belli oldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Kazanç İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından hazırlanan Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde Değişim Yapılmasına Dair Beyanat, Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğde Kurumlar Vergisi Kanununa eklenen geçici maddeyle döviz ve altın varlıklarını Türk lirasına (TL) dönüştüren kurumlara vergi istisnası sağlanmasına atıf yapılarak istisna kapsamına tarafsızlık getirildi.

Buna tarafından; mükelleflerin 31 Aralık 2021 bilançolarında yer alan tanıdık olmayan paralar ve altın hesapları ile 1 Ocak 2022’den itibaren açılacak tamamlanmış ve hurda altın hesabı bakiyeleri istisna dahilinde olacak.

Laf konusu yabancı paralarını ve altın hesaplarını Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi kapsamında değişim kuru veya fiyatı üzerinden, kanunda öngörülen süre ve şekilde Türk lirasına çeviren kurumlar vergisi mükellefleri bu istisnadan yararlanabilecek.

Kendilerine özel hesap dönemi tahsis edilmiş olan kurumlar vergisi mükellefleri de hangi özel hesap dönemine yan olduklarına bakılmaksızın 31 Aralık 2021 itibarıyla çıkaracakları bilançolarını dikkate alarak bilançoda bulunan tanıdık olmayan paralar ve altın hesapları ile 1 Ocak 2022’den itibaren açılacak bitmiş ve hurda altın hesabı bakiyeleri dolayısıyla istisnadan faydalanabilecek.

İstisnalar örneklerle aktarıldı

Tebliğde sağlanacak istisnalar farklı alanlara yönlendirilmiş örneklerle de açıklandı. Kur farkı kazançları ile yabancı paralardan bir kısmının Türk lirasına dönüştürülmesi durumunda sağlanacak istisnanın örnek hesaplamalarına yer verildi. Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüştürülen tanıdık olmayan paralara ve altın hesaplarına ilişkin istisna uygulanabilecek dönemlerde doğan zararın durumunun yanı sıra laf konusu hesaplardan vadeden önce çekim yapılması halinde neler olabileceği de değişik örneklerle paylaşıldı.

Yorum yapın