TTB: Ek ödeme değil, tek ve güvenceli ödeme istiyoruz

Çoğu ilde basın açıklamaları yapan Türk Tabipleri Birliği, “Ek ödeme değil tek ödeme istiyoruz” diye seslendi.

TTB: Ek ödeme değil, tek ve güvenceli ödeme istiyoruz

Türk Tabipleri Birliği’nin “Emek Bizim Laf Bizim” sloganıyla başlattığı eylem süreci dahilinde hekimler maaş ve emekli aylığına etki edecek 7200 ilave göstergenin uygulanması ve özel hizmet tazminat oranlarının yükseltilmesi talebine ilişkin basın açıklamasında bulundu.

İstanbul’daki faaliyet 3 Kasım 2021, Çarşamba günü 12.30’da Beşiktaş 1 Nolu Aile Sağlığı Merkezi (ASM) önünde yapıldı. ASM’de görevli hekim ve sıhhat çalışanlarının katıldığı basın açıklamasında İstanbul Tabip Odası’nı (İTO) temsilen Idare Heyeti Başkanı Prof. Dr. Pınar Saip, İTO Idare Heyeti üyesi Dr. Recep Koç yer aldılar.

Dr. Recep Koç yaptığı açılış konuşmasında basın açıklamasını bir aile sağlığı merkezi önünde yapma kararını, ASM’lerde görevli hekim ve sıhhat çalışanlarının sorunlarına dikkat sürüklemek üzere aldıklarını belirtti ve suç oluşturan yönetmeliğinin geri çekilmesi, ASM binalarının millet binaları olması, kira-kiracı ilişkisinin kaldırılması, muavin personel atamalarının bir lahza önce yapılması, sağlıkta şiddet olaylarına aleyhinde etkin hukuki düzenlemelerin yapılması taleplerini yineledi.

Gerisinde Dr. Pınar Saip bir hitabe yaptı ve şunları dile getirdi:

“Bizler TTB ve tabip odaları olarak önlüğümüzün beyazına, mesleğimizin onuruna ve halkın sıhhat hakkına sahip çıkmak üzere bir eylem sürecindeyiz. Tüm vatandaşlarımızın ulaşılabilir, bedava, nitelikli afiyet hakkına sahip olmasını istiyoruz. TTB’nin çağrıcı olduğu eylemlilik sürecinde bu hafta ‘7200 ek gösterge ve yükseltilmiş özel hizmet tazminatı oranı’ talebiyle alanlardayız. Bizler emeğimizin karşılığını alamadan çalışıyoruz, ilave ödeme adı altında, emekliliğe yansımayan, her yerde öbür bahşedilen, güvencesiz bir sistemle ücretlendiriliyoruz. Hastanelerde hekimlerin aldığı ortalama maaş 5 bin TL civarındadır. Bu ücretler arzu sınırının altındadır. Bugün Bağ-Kur ve SSK emeklisi hekimlerin aldığı aylıklar 2800 TL ile 4000 TL arasındadır. 80 yaşına gelmiş hekimler geçinemediği için niyetlenmek zorunda bırakılmaktadır. Halkımız nasıl geçimini sağlama sıkıntısı çekiyorsa, biz hekimler de benzer sıkıntıları yaşıyoruz, bu durumun kamuoyu tarafından bilinmesini istiyoruz. 7200 ek göstergeyle birlikte emekliliğe de yansıyacak güvenceli, tek maaş istiyoruz.”

Dr. Pınar Saip konuşmasını 23 Kasım’da İstanbul’dan başlayıp 27 Kasım’da Ankara’da kitlesel bir forumla sonlanacak Beyaz Yürüyüş’ün duyurusunu yaparak sonlandırdı.

‘GÜVENCELİ GELİR ALAMAMAKTAYIZ’

Peşinde basın açıklamasını İTO Aile Hekimleri Komisyonu Benzeşen Başkanı Dr. Bilge Atlas Kaplan okudu. Yapılan açıklamada şunlar dile getirildi:

“Yoğun emek gerektiren iş grubu olarak biz hekimler, emeğimizin karşılığı insanca yaşayacak ve emekliliğe yansıyacak güvenceli gelir alamamaktayız. bu nedenle; Türk Tabipleri Birliği olarak anında;

► Hekimlerin maaş ve emekli aylığına etki edecek 7200 Ilave Göstergenin uygulanması ve Özel Hizmet Tazminat oranlarının yükseltilmesiyle maaşlarda asgari %150 oranında artma talep ediyoruz.

► Bütün sıhhat çalışanları maaşında da 3600 ek gösterge uygulanması talebimizi tekrarlıyoruz.

► Önerge 1: Devlet memuru hekimler için ek göstergeler; 10 sene ve üstü, 1. derece doçent eğitim görevlisi için 7200; bilirkişi için 6400; 8. derece pratisyen için 1600 olarak değiştirilmelidir. Yüksek Öğretim Personeli 4 sene ve üstü profesör hekim için 7200, doçent için 6800 olmalıdır.

► Önerge 2: Devlet memuru hekimler için özel hizmet tazminat oranları; doçent eğitim görevlisi için %700; bilirkişi için %550; 8. derece pratisyen için %360 olarak değiştirilmelidir. Yüksek Öğretim Personeli profesör hekim için %700, doçent için %625 olmalıdır.

► Önerilen değişikliklerle hekimlerin çalışırken maaşı 18 000TL’den, emeklilikte 10 000 TL den daha eksik olmamalıdır.”

Resim: İTO

Yorum yapın

SMM Panel PDF Kitap indir