Resmi gazetede yayınlandı! Türk vatandaşlığına geçiş şartlarında değişiklik

Türk bankalarında 500 bin dolarlık mevduatını 3 yıl baştan başa tutanlar, 250 bin dolarlık yatırım yapanlar Türk vatandaşlığı almaya hak kazanabilecek…

Devlete Ait Gazete’de yayımlanan karara tarafından; tanıdık olmayan uyrukluların bazı şartları karşılayarak Türk vatandaşlığına kabulündeki yönetmelikte değiştirme yapıldı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın imzasını taşıyan, ‘Türk Vatandaşlığı Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değiştirme Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete’nin son sayısında yer aldı.

Yönetmelikte, tanıdık olmayan uyrukluların Türk vatandaşlığına geçişi için istenen yeni koşullar şöyle sıralandı:

– asgari 500 bin Amerikan Doları veya karşılığı döviz tutarında sabit anapara yatırımı gerçekleştirdiği Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca tespit edilenler
– minimum 250 bin Amerikan Doları ve karşılığı döviz tutarındaki taşınmazı tapu kayıtlarına 3 sene satılmaması şerhi koyulmak şartıyla satın aldığı veya kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulmuşlar
– asgari 250 bin Amerikan Doları ve karşılığı döviz tutarı peşin olarak yatırılan ve tapu siciline 3 yıl süreyle tahsis ve terkini yapılmayacağı taahhüdü şerh edilmek şartıyla noterde düzenlenmiş sözleşme ile taşınmazın satışının vaat edildiği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca saptama edilenler.
– en az 50 karakter istihdam oluşturduğu Alıştırma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca tespit edilenler
– minimum 500 bin Amerikan Doları ve karşılığı döviz tutarında mevduatı 3 sene alıkoyma şartıylaTürkiye’de etkinlik bildiren bakalara yatırdığı Bankacılık Düzenleme ve Kontrol Kurumunca saptama edilenler.
– asgari 500 bin Amerikan Doları ve karşılığı döviz tutarında Devlet borçlanma araçlarını 3 yıl alıkoyma şartıyla satın aldığı Hazine ve Maliye Bakanlığınca tespit edilenler.
– en düşük 500 bin Amerikan Doları ya da karşılığı döviz tutarında gayrimenkul yatırım fonu katılma payı ve teşebbüs sermayesi yatırım fonu katılma payını en az 3 yıl elinde alıkoyma şartıyla satın aldığı Sermaye Piyasası Kurulunca saptama edilen kişiler.
– Yurttaşlık galip gelmek için kayıtlı kapsam ve tutarda yatırım şartlarının sağlanıp sağlanmadığının tespitinde uygulanacak usul ve esaslar, tespiti yapan kurum kadar belirlenecek.

Yorum yapın