MSB subay ve astsubayların cinsel hayatıyla ilgili yeni yönetmelik çıkardı! Resmi Gazete’de çıktı

Milli Savunma Bakanlığı, askeri okullarda okuyan subay ve astsubaylarla ilgili yönetmelikte değişiklik yaptı. Yönetmelikle subay, astsubay olacakların cinsel hayatlarıyla ilgili yeni bir düzenleme geldi. Evli olanlar, hamile olanlar ve çocuğu olanlar, sevgilisiyle benzer evde yaşayanlar, daha önce evlenip boşananlar, eşcinseller subay olamayacak.

Ulusal Savunma Bakanlığı, “Fakülte ve Yüksekokullar Askerî Öğrenci Komutanlığı ve Öğrencileri ile Fakülte ve Yüksekokullardan Yetişen Subay ve Astsubaylara İlişkin Yönetmelikte Değişim Yapılmasına Dair Mevzuat” yayınladı. Yeni düzenlemede subay ve astsubay adaylarının cinsel hayatlarıyla ilgili maddede değişikliğe gidildi.

O madde ikiye ayrıldı

23 Mart tarihli yönetmelikte “Evli, hamile, çocuklu, daha önceden evlenmiş, herhangi bir kadınla ya da erkekle nikâhsız olarak karı-koca gibi birlikte yaşamamış/yaşamıyor almak veya gayritabii cinsi eğilimleri saptama edilmemiş edinmek” ifadesinin bulunduğu madde ikiye ayrıldı.

Gayritabii cinsi eğilimleri olanlar…

Maddenin yeni hali şöyle oldu: 

“i) Evli, hamile, çocuklu olmamak, daha evvelden evlenmemiş olmak.”

“j) Herhangi bir kadınla ya da erkekle nikâhsız olarak karı-koca gibi birlikte yaşamamış/yaşamıyor olmak veya gayritabii cinsi eğilimleri saptama edilmemiş olmak.”

Kız arkadaşıyla aynı evde yaşayamaz!

Yönetmeliğe göre, askeri öğrenciliğe giriş şartlarına göre adaylar kız arkadaşlarıyla benzer evde yaşayamıyor.

Gey, lezbiyen gibi biseksüeller…

Heteroseksüellik yani yalnızca karşısında cinse ilgi duymak dışında, gey, lezbiyen gibi, biseksüel cinsellik eğilimleri olan adaylar kabul edilmiyor.

MSB subay ve astsubayların cinsel hayatıyla ilgili yeni yönetmelik çıkardı! Resmi Gazete'de çıktı

İşte o yönetmelikteki değişikliğin tam metni…

Millî Savunma Bakanlığından:

FAKÜLTE VE YÜKSEKOKULLAR ASKERÎ ÖĞRENCİ KOMUTANLIĞI

VE ÖĞRENCİLERİ İLE FAKÜLTE VE YÜKSEKOKULLARDAN

YETİŞEN SUBAYLARA VE ASTSUBAYLARA İLİŞKİN

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 23/3/2021 tarihli ve 31432 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Fakülte ve Yüksekokullar Askerî Öğrenci Komutanlığı ve Öğrencileri ile Fakülte ve Yüksekokullardan Yetişen Subaylara ve Astsubaylara İlişkin Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (i) bendi aşağıdaki şekilde değişmiş, aynı fıkraya (i) bendinden varisi olmak üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve diğer bentler buna tarafından teselsül ettirilmiştir.

“i) Evli, gebe, çocuklu olmamak, daha evvelden evlenmemiş almak.”

“j) Herhangi bir kadınla veya erkekle nikâhsız olarak karı-koca gibi birlikte yaşamamış/yaşamıyor olmak veya gayritabii cinsi eğilimleri tespit edilmemiş almak.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değişmiş ve benzer fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“a) 11 inci maddenin birinci fıkrasının (i) ve (l) bentleri hariç kayıtlı niteliklere sahip elde etmek.”

“f) Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Durumu Yeteneği Yönetmeliğine kadar belli bütün teşekküllü bir hastaneden “Muvazzaf Subay Olur” raporu edinmek.”

MADDE 3 – Benzer Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“a) 11 inci maddenin birinci fıkrasının (i) ve (l) bentleri hariç belirtilmiş niteliklere sahip almak.”

“f) Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Durumu Yeteneği Yönetmeliğine kadar muhakkak bütün teşekküllü bir hastaneden “Muvazzaf Astsubay Olur” raporu almak.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanı yürütür.

Yorum yapın