KDV düzenlemesinin de dahil olduğu ekonomide yeni torba yasa hazırlığı devam ediyor

Yeni idareli program ve bu çerçevede alınan kararlar uygulanmaya başladı. Oysa ekonomi yönetiminin diğer hazırlıkları da var. Yeni kararlar için hazırlıklar devam ediyor.

Kurdaki dalgalanmayı durdurarak nispi bir istikrarı sağlamak için serbest piyasa ekonomisi kuralları çerçevesinde yeni araçlar devreye alınacak.

Geçen hafta ‘kur korumalı TL mevduat’ ürünü açıklanmıştı. Aynı açıklamada bulunan başka düzenlemeler de bulunuyordu. Hukuki düzenleme gerektiren işler için yeni bir yasa tasarısı gündemde. Yeni yılın birincil günlerinde, muhtemelen 4 Ocak tarihinde, bu yasa teklifinin TBMM’ye sunulması bekleniyor.

İçerisinde neler olacak?

– İhracatçı firmalara yüzde 1 kurumlar vergisi indirimi.

– Bireysel emeklilik sistemine devlet katkısının 5 puan artırıldığı yeni karar için yasa teklifi.

– Kur korumalı mevduat ürünü uygulamaya girdi oysa yasal altyapısı için bir takım düzenlemeler gerekiyor. Hazinenin üstlenme olasılığı olan ödeme yükümlüğünün hukuki altyapıya kavuşturulduğu bir düzenleme gerekiyor.

– Üretim işlerinde fiyat farkı düzenlemesi. Ulus ile iş yapan müteahhitlerin uzun süredir talebi olan bir konu. Bunun da bu yasa teklifinde yer alması öngörülüyor.

– Yastık altı birikimlerin ekonomiye kazandırılması için atılacak adımlar. Takriben 5 bin ton altın, değerinin 280 milyar dolar olduğuna yönelik bir hesap var. Bunun ekonomiye kazandırılması için teşvik edici bir takım kararlar bekleniyor. Halk bankaları ve İstanbul Altın Rafinerisi eliyle bir altın değerlendirme sistemi geliştirilmesi ve yetkili kuyumcular aracılığıyla bu altının toplanarak bankacılık sistemine aktarılması gibi hazırlıklar olduğu biliniyor.

– Yeni katma değerinde vergisi (KDV) kararları. Sektörlere KDV düzenlemesi ile ilgili hazırlık yapılıyor.

Yorum yapın