İçişleri Bakanlığı’ndan son dakika maske genelgesi Maske zorunluluğunun olduğu yerler…

İçişleri Bakanlığı maskenin nerede takılıp nerede takılmayacağına ilişkin son dakika genelgesini yayınladı. Ayrıntılarda mektep, hastane, tiyatro ve toplu taşımada maske takılmasının sürdürüleceğini açık alanda kaldırılacağını duyurdu. AVM, sinema ve ulaşımda HES kodu ve PCR zorunluluğu kalktı.

İçişleri Bakanlığı maskenin nerede takılıp nerede takılmayacağına ilişkin genelgeyi yayınladı. 81 il valiliğine gönderilen genelgede açık alanda maske takma zorunluluğu kaldırılırken okul hastane ve toplu taşımada maske kullanım zorunluluğunun sürdüğü belirtildi.

Bilim Kurulu toplantısı sonrası Sağlık Durumu Bakanı Fahrettin Koca açık alanda ve maske kuralının havalandırmaların olduğu kapalı alanlarda kaldırıldığını duyurmuştu. İçişleri Bakanlığı genelgesinde mektep, hastane, tiyatro ve toplu taşımada maske takılmasının sürdürüleceği açık alanda kaldırılacağı belirtildi.

Genelgede bulunan ayrıntı şöyle:
Koronavirüs (Covid19) salgını sürecinde toplumsal hayatın işleyişine ilişkin yöntem ve esaslar; salgının genel seyri ve Afiyet Bakanlığının önerileri doğrultusunda belirlenmektedir.

Sağlık Bakanlığının alaka (a) yazısında; “Pandeminin geldiği noktada, salgının etkisinin azalması, aşılamanın yaygınlaşması, toplumsal hayatı eskisine oranla daha eksik etkilemesi ile birlikte alınan önlemlerin dünyada olduğu gibi ülkemizde de toplumun her noktasında kısıtlama şeklinde değil bireysel düzeyde uygulanması manâlı ışık halkası geldiği” vurgulanarak Maske kullanımı, HES kodu ve PCR testi istenmesine ilişkin mevcut önlem ve kuralların baştan düzenlenmesi istenilmektedir.

1. İlgili Bakanlık Genelgelerimizde; maske kullanımı, HES kodu sorgulaması ve olumsuz PCR deneme sonucu ibrazı istenilmesine dair hükümlerin uygulanması 03.03.2022 tarihi itibariyle sonlandırılmıştır.

2. MASKE KULLANIMI;
2.1­ BUNDAN BÖYLE açık alanlar ile sosyal mesafenin uygulanabildiği ve yerinde havalandırma koşullarının bulunduğu kapalı yerlerde maske kullanım zorunluluğu uygulanmayacaktır.
2.2­ öte yandan yeni bir karar alınıncaya dek; okul, hastane, Sinema, tiyatro gibi kişiler aralarında gerekli sosyal mesafenin sağlanamadığı kapalı yerler ile otobüs, minibüs, servis, tren, metro, vapur, uçak gibi her türlü toplu ulaşım araçlarında (şehirlerarası dahil) maske tatbik zorunluluğu uygulanmasına devam edilecektir.

3. HES KODU UYGULAMASINA SON VERİLMESİ;
3.1­ Alışveriş merkezleri (AVM), tiyatro, halı saha gibi belirtilmiş alanlara girecek veya otobüs, tren, uçak gibi toplu ulaşım araçlarının kullanacak kişilere yönelik HES kodu sorgulaması yapılması uygulaması 03.03.2022 tarihi itibariyle sona erdirilecektir.

4. PCR TESTİ;
4.1­ Aşısız veya aşı sürecini tamamlamayan veya son 180 gün içinde hastalığı geçirmemiş kişilerden uçakla seyahat gibi durumlarda istenilen negatif PCR test sonucu ibrazı istenilmesi uygulamasına 03.03.2022 tarihi itibariyle son verilecek ve artik Sağlık Bakanlığının ilgi (a) yazısı doğrultusunda hastalık belirtisi olmayan kişilerden PCR testi istenilmeyecektir. Bu evrak, tehlikesiz elektronik imza ile imzalanmıştır.

5. ASAP KAPILARINDAKİ DILEKÇE ESASLARI;
Sağlık Durumu Bakanlığının ilgi (b) yazısı doğrultusunda 03.03.2022 tarihinden itibaren sınır kapılarımızdan ülkeye girişte uygulanacak yöntem ve esaslar aşağıdaki şekilde her yerde düzenlenecektir;

5.1­ Hava yolu ile hudut kapılarımızdan ülkemize girişlerde; Dünya Sağlık Örgütü ya da ülkemizce acil dilekçe onayı verilmiş aşılardan en az iki doz (Johnson & Johnson için tek doz) yaptırdıklarını ve son dozdan asgari 14 gün geçtiğini veya ilk PCR fazla test sonucunun 28. gününden başlatmak üzere son 6 ay içinde hastalığı geçirdiğine dair ilgili ülke devlete ait otoritelerince düzenlenen belgeyi takdim edenler ya da son 72 saat içinde alınmış negatif PCR deneme sonucu ibrazı veya son 48 saat içinde gücenmiş negatif seri antijen testi ibraz eden kişilere karantina tedbiri uygulanmayacaktır.
5.2­ Kara, deniz ve demiryolu sınır kapılarımızdan ülkemize antre yapacak kişilerden herhangi bir doküman istenmeyecektir.
5.3­ 12 yaş altındaki çocuklar ülkemize girişlerde PCR/Antijen deneme raporu ile aşı sertifikası uygulamalarından muaf tutulacaktır.
5.4­ Dış ticaretin olumsuz etkilenmemesi için uçak mürettebatı ve kilit personel SARS­CoV­2 PCR testi ve karantina uygulamasından muaf tutulacaktır.
5.5­ Tanıdık Olmayan ülkelerle ikili düzeydeki özel düzenleme hükümleri saklıdır.
Valilerimizce, yukarıda belirli esaslar doğrultusunda İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararlarının
ivedilikle alınmasının sağlanması ve uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi hususlarında; Data ve gereğini önemle talep ve rica ederim

Yorum yapın