Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan kur korumalı hesaplar için yeni açıklama! Katılım sınırı ne?

Hazine ve Maliye Bakanlığı dövize endeksli getiri karşılayan yeni sistemle ilgili basın açıklaması yayınladı. Kur korumalı Türk lirası hesapları ve katılım hesaplarındaki işleyişle ilgili ayrıntıları duyurdu. Mevduat hesabında limit olmayacak ve pat diye defa faydalanılabilecek.

Define ve Maliye Bakanlığı sosyal medya hesabından “Kur Korumalı TL Vadeli Mevduatlara ve Katılma Hesaplarına İlişkin Tatbik Esasları Hakkında Basın Açıklaması” yayınladı.

Açıklamada en fazla merak edilen bu imkandan kaç kere yararlanabileceği sorularına açıklık getirilmiş oldu ve “Uygulamadan pat diye fazla kere yararlanılması olası olacak ve daha aşağı/üst sınır olmayacaktır” denildi.

Açıklamada öne meydana çıkan kısımlar şöyle:

Kur korumalı TL Vadeli Mevduat ve Katılma Hesapları 3,6,9 ve 12 ay edinmek üzere 4 öbür vadede olacak.

Bankaların uygulayacağı en düşük faiz oranı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nca belirlenen bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının aşağı olmayacaktır.

Bu hesaplarda esas alınacak vade başı / vade sonu kuru olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın saat 11’de açıkladığı döviz alış kurları kullanılacaktır.

Bankalara ödeme gerekirse Merkez Bankası aktaracak

Vade sonunda kur farkı desteğinin tamamı hesap sahibine aynı gün ödenecektir. Kur farkından kaynaklı bankalara ödeme yapılması gerekmesi halinde bankalar tarafından ödenecek tutara ilişkin talepler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’na iletilecektir. Hazine tarafından ödenecek kısım Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası göre bankalara benzer gün aktarılacaktır

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan kur korumalı hesaplar için yeni açıklama! Katılım sınırı ne?

Bakanlık kadar yapılan açıklamada şöyle denildi:

1.    Türkiye’de oturmuş reel kişiler (Yurt dışarıya emekçi, bağımsızlık iş ve müstakil meslek sahibi Türk vatandaşları dâhil Türkiye’de kanuni yerleşim yeri bulunan hakiki kişiler) faydalanabilecek olup, uygulamadan aniden artı kere yararlanılması mümkün olacak ve daha alçak/üstteki sınır olmayacaktır.

2.    “Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat ve Katılma Hesaplan” bankalar nezdinde bu nitelikte açılacak TL vadeli mevduat ve katılma hesapları biçiminde olacaktır.

3.    “Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat ve Katılma Hesaplan” 21.12.2021 tarihinden itibaren açılabilecektir.

4.    “Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat ve Katılma Hesaplan” 3, 6, 9 ve 12 ay almak üzere 4 bambaşka vadede olacaktır.

5.    Bankaların, “Kur Korumalı TL Vadeli Vadeli Hesap”na uygulayacağı asgari faiz oranı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nca belirlenen bir hafta vadeli Repo ihale faiz oranının altında olmayacaktır. Bankalarca uygulanacak maksimum faiz oranı ise asgari faiz oranının maksimum 300 bp üstünde belirlenebilecektir. En Fazla faiz oranı Define Ve Maliye Bakanlığı’nca güncellenebilecek ve güncelleme tarihi ile sonrasında açılacak hesaplar için geçerli olacaktır. Bu maddede belirlenen başvuru formu esası Katılım Bankaları açısından katılım bankacılığı esasları çerçevesinde uygulanacaktır.

6.    Bu hesaplarda başlıca alınacak vade başı/vade sonu kuru olarak, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın saat 11 ‘de açıkladığı USD/TRY, EUR/TRY ve GBP/TRY Döviz alış kurları kullanılacaktır.

7.    Vade sonunda kur farkı desteğinin tamamı hesap sahibine aynı gün ödenecektir. Vade sonunda kur farkından kaynaklı bankalara ödeme yapılması gerekmesi halinde, bankalar kadar ödenecek tutara ilişkin talepler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’na iletilecektir. Hazine tarafından ödenecek kısım Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası göre bankalara benzer gün aktarılacaktır.

8.    Vadeden önce hesabın kapatılması halinde;

a.    Hesabın kapatıldığı tarihte saat 11:00’deTürkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nca ilan edilen kurun vade başında alınan kurdan yüksek olması durumunda Hazine tarafından kur farkına ilişkin ödeme yapılmaz.

b.    Hesabın kapatıldığı tarihte saat 11:00’deTürkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nca bildiri edilen kurun vade başında alınan kurdan düşük olması durumunda, hesabın vadeden önce kapatıldığı tarihte saat 11:00’de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından ilan edilen döviz alış kurundan hesap bakiyesi güncellenir. Aradaki ayrım Banka göre Hazineye aktarılmak üzere Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın ilgili TL hesabına aktarılır.

9.    Yukarıdaki dilekçe esaslarında değişiklik yapmaya Define ve Maliye Bakanlığı yetkilidir.”

Yorum yapın