GSS borcu olanlar için müjde Resmi Gazete’de yayınlandı 2023’e kadar uzatıldı

Genel Sıhhat Sigortası (GSS) sistemine prim borcu olan vatandaşlar, sene ardına kadar afiyet hizmeti alabilecek.

4736 Sayılı Kanun’un 1’inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitiyle İlgili Bakanlar Kurulu Kararı’nda Değiştirme Yapılmasına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Devlete Ait Gazete’de yayımlandı.

Buna kadar, GSS sistemi kapsamında olup prim borcu sebebiyle sağlık hizmeti alamayacak vatandaşlara ve bakmakla mesul yakınlarına, Sağlık Durumu Bakanlığına yan sağlık durumu tesisleri ile devlet üniversitelerinin sağlık durumu başvuru formu ve araştırma merkezlerinde (üniversite hastanelerinde) 31 Aralık 2022’ye kadar sağlık hizmeti verilecek.

Laf konusu kararla ilgili ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye, döner sermaye ödemeleri ve uygulamaya ilişkin öteki yöntem ve esasları belirlemeye Sağlık Durumu Bakanlığı yetkili olacak.

Yorum yapın